Posted by: mrcstpaulsbayprimary | October 27, 2014

Kors għall-Ġenituri fuq l-Ortografija tal-Malti

Id-Dipartiment tal-Kurrikulu u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti jistiednu lill-ġenituri li jibagħtu lil uliedhom fl-iskejjel primarji jew sekondarji biex jattendu kors bl-isem L-Ortografija tal-Malti. Dan il-kors huwa mmirat għal dawk il-ġenituri li jixtiequ jsaħħu l-għarfien tagħhom fl-ortografija u jgħinu lil uliedhom fix-xogħol tal-Malti.

Il-kors se jsir fiċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kurrikulu (NCC), Triq Joseph Abela Scolaro, il-Ħamrun, (ħdejn l-iskola Marija Assunta tal-Kulleġġ San Ġorġ Preca) mill-5:30pm sas-7:30pm fil-jiem li ġejjin:

5 ta’ Novembru 12 ta’ Novembru 19 ta’ Novembru 26 ta’ Novembru 3 ta’ Diċembru 10 ta’ Diċembru

Inħeġġu lill-ġenituri li jattendu l-kors iressqu d-diffikultajiet ortografiċi li jiltaqgħu magħhom huma u wliedhom, speċjalment meta jkunu qed jagħtuhom daqqa t’id id-dar, u jistaqsu l-mistoqsijiet li jkollhom. Huwa importanti li l-ġenituri jgħinu lil uliedhom jiktbu Malti tajjeb sa minn meta jkunu żgħar.

Dawk kollha li jixtiequ jattendu dan il-kors għandhom jibagħtu ittra elettronika b’isimhom u kunjomhom, in-numru tal-identità, l-indirizz postali u elettroniku tagħhom, lill-Uffiċjal Edukattiv tal-Malti, is-Sur David Agius-Muscat, david.agius.muscat@ilearn.edu.mt sa nhar il-Ġimgħa 31 ta’ Ottubru 2014. In-numru dirett tiegħu huwa 2598 2927.

Il-kors huwa bla ħlas u se jingħażlu l-ewwel ħamsa u għoxrin li japplikaw.

Min jattendi l-laqgħat kollha jingħata ċertifikat ta’ attendenza mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.

Posted by: mrcstpaulsbayprimary | June 23, 2014

A Year in Pictures

Posted by: mrcstpaulsbayprimary | June 13, 2014

World Cup Celebration

world cup 2014As it is our tradition we celebrated the beginning of this year’s World Cup with a special assembly. Children brought flags of their favourite teams and they also had the opportunity to wear their football gears. We had fun together as everyone should have during this World Cup tournament. Our assembly was also featured on one of Malta’s leading news sites Newsbook. To view the feature on Newsbook click here.

Posted by: mrcstpaulsbayprimary | June 6, 2014

Futsal Tournament

futsalStudents from Year 6 classes participated in a
futsal tournament . These are the good results they brought home:

St. Paul’s Bay Primary 5             Gzira 3

St. Paul’s Bay Primary 4             San Gwann 0

St. Paul’s Bay Primary 7              Sliema 4

St. Paul’s Bay Primary 3             Pembroke 6

Well done :)

Posted by: mrcstpaulsbayprimary | June 4, 2014

Swimming lessons for Year 5

Swimming LessonsYear 5 children attended swimming lessons spread over a number of weeks at the National Pool. Children were accompanied by their teachers, while the course was conducted by qualified instructors. It was a fun learning experience for all the children who participated, and a good way to keep fit and healthy.

Posted by: mrcstpaulsbayprimary | June 2, 2014

€420 collected for Hospice Malta

Hospice LogoThis year we participated in a fund raising campaign for Hospice Malta. Children were given sunflower seeds and asked to give a donation in return. During this campaign we collected €420.

The total amount of money for charity collected from our school this year reached €1,320. €800 were given to Puttinu Cares for Children Fund, €100 Euro were given to Maratona bir-Roti, and €420 Euro to Hospice Malta. Well done to all our students, staff, and families.

Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 138 other followers